temaab

ID06 system – new standard for the entire construction industry

In January 2020, the ID06 system will come into force. Tema Entreprenad has already come a long way in this transition – the majority of staff already use the new ID06 cards. The new ID06 cards provide a correct identification with individual connection to BankID or passport. In addition, the identification is also linked to …

ID06 system – new standard for the entire construction industry Läs mer »

ID06-systemet – ny standard för hela byggbranschen

I januari 2020 träder ID06-systemet i kraft. Tema Entreprenad har redan kommit långt i denna omställning – majoriteten av personal använder redan de nya ID06- korten. De nya ID06-korten innebär en korrekt identifiering med individkoppling till BankID eller pass. Utöver detta så kopplas identifieringen även mot kompetensdatabasen som säkerställer att ansvarig ute på projekt ser …

ID06-systemet – ny standard för hela byggbranschen Läs mer »

Project Tomteboda

Tomteboda is not only one of the largest buildings in Sweden, it is also one of the most substantial projects of commercial real estate development in the country at the moment. TEMA Contracting supports general construction work on site as well as supplying site huts and trailers. Through our competitive range of services we have …

Project Tomteboda Läs mer »

Projekt Tomteboda

Tomteboda är inte bara en av Sveriges största byggnader, utan också ett av de största projekten i landet vad gäller fastighetsutveckling för tillfället. TEMA Entreprenad projektleder och utför huvudsakligen rivningsarbete på Tomteboda. Vi understödjer även allmänna arbeten i projektet samt tillhandahåller materiel såsom provisorier. Genom vårt konkurrenskraftiga utbud av verksamhetsområden så har vi även fått …

Projekt Tomteboda Läs mer »