REKRYTERING

work, office, team-5382501.jpg

Konsultering

För oss är det inte bara viktigt att kunna leverera personal snabbt och effektivt. En och samma kontaktperson. På så sätt kan vi matcha ditt behov mot rätt konsult samtidigt som vi säkerställer att ingenting faller mellan stolarna.

De flesta företag behöver någon gång extra personal under en begränsad period. Det kan röra sig om specialistkompetens för ett projekt, föräldravikariat, sjukfrånvaro eller produktionstoppar. Vi har lång erfarenhet av bemanning och har hjälpt både stora och små företag att lösa sin personalbrist. Oavsett hur ditt behov ser ut hjälper vi dig gärna när du behöver hyra in personal.

office, business, men-1209640.jpg

Matchning

Inom vuxenutbildningen kan du läsa yrkesutbildningar som består av ett helt kurspaket sammansatt av flera olika kurser på gymnasial nivå. Yrkesutbildningarna startar vid olika tidpunkter under året och kan ha olika förkunskapskrav.

En del yrkesutbildningar är platsförlagda och andra är på distans. Alla våra yrkesutbildningar innehåller APL (arbetsplatsförlagt lärande). Det innebär att du under ett visst antal veckor genomför delar av utbildningen på en arbetsplats och följer din handledares arbetstider.

pointing, finger, designate-4194937.jpg

Vi finns här för er!

Vi konsultar och hjälper kommuner samt företag med alternativa problemlösningar inom våra kompetensområden. 

Hos oss hittar du konsulter inom bygg, logistik och sopsortering för att hjälpa samt förbättra er organisation.

Att ta hjälp av oss ger stora fördelar eftersom ni får tillgång till kompetens snabbt och slipper personalansvar.